X

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, telefonnummer och e-post. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa.

Vill du dominera online?

Vi slår vad om att du inte lägger lika stor vikt vid 2:a plats som första - så varför inte placera dig på förstaplats själv?

Fantastisk webbyrå i Lund som sticker ut

Resultatinriktade webblösningar

Vi älskar kreativa och slagkraftiga lösningar. Med ett tydligt koncept och fördefinierade mål skapar vi enastående lösningar för dig som kund. Vi tar fram affärsnytta med marknadsföring som syns och berör varje individ individuellt.

Resultatinriktade webblösningar

Vinstdrivande kampanjer

För att nå högre resultat så behöver man vara tillgänglig för sina besökare. Viktigast av allt är att besökarna kan hitta en. Vi strukturerar tillsammans med dig en marknadsföringsplan där vi går igenom vilken kundgrupp du önskar dig vara nåbar till.

Vinstdrivande kampanjer
Inte en traditionell webbyrå

Vi har ett uppdrag i att ändra din syn på en webbyrå

Det är ingen hemlighet att webbyråer har ett lite luddigt rykte. Och att hitta det bästa alternativet är inte så enkelt som det verkar - alla hävdar att de har en "hemlighet" och levererar mer än den andre. I en bransch där alla ser ut som alla andra, hur skiljer du görarna från sägarna?

Medan vi kan se ut som en av många byråer, så tittar du riktigt nära så ser du varför stora, välfinansierade bolag kommer till oss för hjälp.

Vårt tillvägagångssätt är unikt byggt runt vad vi vet fungerar ... och vad vi vet inte fungerar. Med över 200 verifierade faktorer som spelar in i Googles sökalgoritm, kommer de flesta byråer att förlita sig på gamla tekniker som inte längre fungerar, eller gissa sig fram i nya tekniker som de hoppas kommer att fungera.

Inga konstiga planer och ingen gissningslekar. Med oss kan du få en strategi som det var tänkt att vara - levererat med data, utformat för resultat.

Datadriven metodik

Vi använder data och endast data för att driva resutlat. Inga gissningsspel.

Komplett SEO transparens

Ingen kurragömma med siffror. Varje aktivitet spåras och är tillgänglig för dig 24 timmar om dygnet.

ROI besatta kampanjer

Vi spårar omvandlingar så att du vet hur Lund IT & Webb skapar värde.

Låt oss ge din verksamhet den uppmärksamhet den förtjänar