Google använder inte profilmarkering för informationspanel

Google avlägsnar användningen av social profilmarkering, som en gång var nödvändig för att sociala medier skulle kunna visas i informationspaneler.

Google säger att det automatiskt kommer att upptäckas relevanta sociala medieprofiler och på det sättet inkludera dem i informationspaneler.

Någon med en ägd informationspanel kommer att kunna föreslå sociala medieprofiler som inte läggs till automatiskt.

Det kan göras genom att leta efter din informationspanel i Google och klicka på ”föreslå en redigering.”
Om du inte ser det alternativet kanske du inte är inloggad på samma konto som du är verifierad som ägare för på informationspanelen.

Efter att ha föreslagit en ändring kommer Google att granska det för äkthet genom att kontrollera om de sociala profilerna är kopplade till ditt varumärke någon annanstans på webben. Om det godkänns visas den föreslagna redigeringen i informationspanelen.

Vad händer om jag inte äger någon infopanel?

Endast den verifierade ägaren till en kunskapspanel kan föreslå ändringar. Om du inte äger din egen kunskapspanel, är verifiering av ägande en ganska enkel process.

Sök först efter det varumärke du representerar och hitta den kunskapspanel du vill göra anspråk på. Klicka sedan på ”hävda denna kunskapspanel” längst ner.

För att kunna hävda ägande ber Google dig att logga in på andra profiler som är kopplade till enheten, t.ex. Twitter, YouTube eller Search Console.

När du har loggat in kommer du att äga den och kommer att kunna hantera din egen kunskapspanel.

Google noterar att den ordning i vilken de sociala profilerna är listade i en kunskapspanel inte kan ändras. Du kan bara föreslå tillägg av nya eller redigera befintliga sociala profiler.

Konsultation

Vi erbjuder er 60 minuter fri konsultation.

Prenumerera på nyhetsbrev

Börja din prenumeration på vårat nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och uppdateringarna från oss.

Tack för ditt intresse av vårat nyhetsbrev.