Integritetspolicy

Vi tar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Nedanför kan du läsa hur vi samlar in och använder data på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

Uppgifterna vi samlar in är de uppgifterna du väljer att fylla i på våra formulär på sidan. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation och / eller ett avtal.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig en gång per en 12 månaders period. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. För att hämta ut uppgifterna krävs det en skriftlig begäran skickad till uppgiftsansvarig.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att lämna in klagomål till uppgiftsansvarig samt till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig.

Namn: Peter Larsson (personuppgiftsombud)
Telefon: 046-20 99 00
E-post: peter@lundit.se

Lund IT & Webb AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559177-0960
Pinnmöllevägen 108
247 55 Dalby

Konsultation

Vi erbjuder er 60 minuter fri konsultation.