X

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, telefonnummer och e-post. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss, och i de fall vi är beroende av annan part för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa.

Levererar allt

In-House

Affärsidé

”Att skapa kundnytta & bli förstahandsvalet i den starkt växande onlinemarknaden”
Tillgänglighet

Nära kunden, tillgängligt för världen.

Lund IT & Webb är en fullservicebyrå inom webb och systemutveckling, digital marknadsföring och IT konsultation. Med vår gedigna erfarenhet och breda kompetens säkerställer vi en sömlös integration, hantering och uppföljning.

Som certifierad Microsoft Partner, Bind Ads, Google Analytics samt AdWords partner ser vi till att leverera det bästa inom det aktuella området och levererar enligt den kunskap som krävs utifrån varje enskild plattform.

Vi uppnår fantastiska resultat i varje aspekt av vårt arbete genom kontinuerlig kunskapsutveckling och ett gediget intresse för varje enskild kund. Vi arbetar utifrån uppsatta mål med dig som kund. Alla våra aktiviteter görs mätbara och utifrån data kan vi förutspå marknaden och dess potential.

Stort utbud

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett stort och färskt utbud av alla våra tjänster. Vi har ett stort antal specialistkonsulter knutna till oss; alla med gedigen erfarenhet och med en bredd som ger oss möjlighet att upprätthålla vår ambition om den kompletta med väl fungerande tjänsteleverans under ett och samma tak.

Våra kunder består främst av både mindre och större företag som önskar allt under samma tak.

Låt oss ge din verksamhet den uppmärksamhet den förtjänar