Personuppgifter

Lund IT & Webb AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter hos oss.


Våra uppgifter:

Lund IT & Webb AB
Org.nr: 559177-0960
Adress: Pinnmöllevägen 108, 247 55 Dalby.
Telefonnummer: +46 (0)70 235 59 49
E-post:


Om du skulle vilja ha ut ett utdrag på de uppgifter vi har om dig så ska du skriftligen inkomma med en förfrågan om detta på ovanstående adress. Vid synpunkter eller andra frågor kring vår hantering av personuppgifter kontaktar du oss på ovanstående adress. Detta gäller även om du skulle vilja att vi raderade dig från våra system. Hör av dig oavsett fråga eller fundering.


Lund IT & Webb AB där dina personuppgifter behandlas och sparas av Lund IT & Webb AB för att vi ska kunna fullgöra avtal och ge dig relevant information samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.


De personuppgifter som kan komma att behandlas är den som du direkt eller indirekt lämnar till oss när du blir kund hos Lund IT & Webb AB eller genom att utnyttja våra erbjudanden och/eller genom att använda någon av de tjänster som vi erbjuder på internet – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners.


De uppgifter vi avser att samla in och behandla är företagsnamn, adress, telefonnummer, namn, e-post och företagets eventuella behov av våra tjänster.


Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Lund IT & Webb AB och i de fall vi är beroende av våra samarbetspartners för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa. Vi avser att behandla uppgifterna så länge du är kund eller önskar att ta del av vår information eller erbjudanden. Är du en avtalskund kommer vi att arkivera personuppgifterna ett (1 år) efter avtalet upphör och en gallring sker efter tio (10 år).


Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktig har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).