Personuppgifter

Vi värnar om dina uppgifter

LundIT där dina personuppgifter behandlas och sparas av LundIT för att vi ska kunna fullgöra avtal och ge dig relevant information samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är den som du direkt eller indirekt lämnar till oss när du blir kund hos LundIT.se, eller genom att utnyttja våra erbjudanden och/eller genom att använda någon av de tjänster som vi erbjuder på internet – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är företagsnamn, adress, telefonnummer, namn, e-post och företagets eventuella behov av våra tjänster.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom LundIT och i de fall vi är beroende av våra samarbetspartners för att genomföra leverans kommer de att kunna behandla dessa. Vi avser att behandla uppgifterna så länge du är kund eller önskar att ta del av vår information eller erbjudanden. Är du en avtalskund kommer vi att arkivera personuppgifterna ett (1 år) efter avtalet upphör och en gallring sker efter tio (10 år).

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken. Anser du att dina personuppgifter har behandlats felaktig har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) Jag samtycker till att LundIT behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.